Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00464 – Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013788. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „PARKOVIŠTĚ P+R, BÍLOVICE NAD SVITAVOU“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN s.r.o., se sídlem Schodová 1775/12, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 05874033, Ing. arch. Tomáš Págo, P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27689778, Ing. arch. Pavel Pekár, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Pekár ČKA: 2833, Obor A.0 a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 08.10.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 27.10.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.