Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00410 – Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby zpracované projektantem Martin Volejník, IČO: 71556214, se sídlem LPlzeňská 215/445b, 150 00 Praha 5 – Košíře, autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0009636 ve spolupráci s Ing. Radka Pěkná a Ing. David Mareček, Ph.D., IČO: 86788761, se sídlem 471 24 Mimoň, Smetanova 597, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT 0501040 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.07.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.