Veřená zakázka

Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem - OPŽP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77210000-5 - Služby v oblasti těžby dřeva
Popis:

Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu dříví harvestorem blíže specifikovaným v technické specifikaci (příloha č. 1 zadávací dokumentaci), dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem rovněž specifikovaným v technické specifikaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace) s vytříděním sortimentů na OM. Technická specifikace tvoří zároveň přílohu č. 1 rámcové dohody dané části. Zpracování dřeva bude prováděno na všech územních pracovištích Správy KRNAP. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na 2 části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.01.2022