Veřená zakázka

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu níže uvedených činností na staveništi při realizaci stavby: 1) technický dozor stavebníka/objednatele nad prováděním stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební zákon"); 2) autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 Stavebního zákona; 3) koordinátor BOZP dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.08.2021