Veřená zakázka

Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce řešící rozšíření ulice Šámalova mezi ulicemi Zábrdovická a Lazaretní pro možnost vybudování druhého plnohodnotného příjezdu do lokality Zbrojovka ve městě Brno (dále jen "stavba").
Stavba řeší úpravu stávajícího uličního profilu ulice Zábrdovická od zastávky Vojenská nemocnice po železniční most za zastávkou Kuldova. Součástí je i zásah do napojení jižních komunikací (Šámalova, Kuldova), beze změny jejich dopravního řešení. Směrem na sever dojde k vybourání stávající ulice Šámalova a objektů vlevo od komunikace (samostatná stavba), vznikne tak volný prostor pro novou komunikaci. Na severu je stavba ohraničena ulicí Lazaretní, která bude bez výraznější úpravy, dojde pouze k vytvoření nové křižovatky. Severně od ul. Lazaretní dojde k provizornímu napojení areálu Zbrojovka, křižovatka je ale připravena pro pokračování nové ulice Šámalova dál na sever areálem Zbrojovka.
Stavba řeší úpravu území zastavěného, využití bude obdobné jako využití stávající (komunikace, zelené plochy).
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 2 zadávací dokumentace (závazném návrhu smlouvy) a příloze č. 6 zadávací dokumentace (projektové dokumentaci).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.12.2023