Veřená zakázka

Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“, zpracované v 09/2019 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., IČO: 03581853. Předmětem plnění je terénní úprava pozemků o celkové výměře 0,7433 ha, která se nachází na katastrálním území města Petřvald u Karviné, v dobývacím prostoru Petřvald I. Předmětné území je tvořeno bývalou dočišťovací nádrží Dolu J. Fučík, včetně bezpečnostního přelivu zaústěného do Petřvaldské stružky. Předmětná nádrž je dlouhodobě vypuštěna a silně zanesena sedimenty, výpustné objekty jsou ve špatném technickém stavu. Předmětem navržených prací je odtěžení sedimentů (kalů) z nádrže a následný zásyp prostoru nádrže vhodným inertním, nenamrzavým materiálem nebo hlušinou. Navržené tvarování terénu zohledňuje plánované využití lokality v souladu s územním plánem města Petřvald jako pumptrackovou dráhu. Upravený terén bude překryt zeminou o mocnosti 0,5 m a zatravněn. Podél východního břehu nádrže bude vytvořeno otevřené koryto stávajícího vodního toku Nová Dědina. Od komunikace ul. Na Návrší bude DVT Nová Dědina zatrubněn v trase bezpečnostního přelivu se zaústěním do Petřvaldské stružky. Souběžně se zatrubněným tokem bude zřízen odvodňovací příkop pro odvod povrchových vod do Petřvaldské stružky. Součástí stavby je rovněž výsadba dřevin. Cílem stavby je terénní úprava pozemků stávající bývalé dočišťující nádrže Bužkovec postupným vytvořením krajinářsky hodnotného území se zapojením do okolní krajiny v souladu s územním plánem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2022