Veřená zakázka

Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45331210-1 - Instalace a montáž větrání
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a montáže technologií hrazení a větrání, včetně souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedné části ustájeny zasušené dojnice a vysokobřezí jalovice, porodní kotce, boudy pro telata a kotce s fixátory pro účely praktické výuky. Prostor doplňuje stávající tribuna, která bude rovněž sloužit pro účely výuky. Multifunkční hala spolu s hnojnou koncovkou a jímkou tvoří jeden funkční celek. Stáj je určena k výuce a v části bude ustájen skot.
Nově bude stáj rozdělena na několik funkčních částí. Polovina stáje dělená krmným stolem je určena k ustájení suchostojných krav. Hrazením jsou vytvořeny tři kotce s ustájením max. 17, 18 vysokobřezích jalovic a 30 ks dojnic při ploše 5 m2/kus. Plochý kotec bude přistýlán slámou, krmiště navazující na krmný stůl bude min. 1x denně vyhrnováno na hnojnou koncovku.

Ve druhé polovině stáje je výuková část zahrnující baterii samopoutacích zábran doplněnou manipulačními kotci a klecí na paznehty. Tento prostor je umístěn před tribunou. Na něj navazují tři porodní kotce (plocha 13,2 m2/kus), 24 individuálních bud pro telata a dva sanitární kotce.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 30. 3. 2021 v 10:00 hod - podrobnosti viz čl. 16 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2021