Veřená zakázka

Úprava místní komunikace u č.p. 220, Lhotka, Česká Třebová

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je úprava místní komunikace u domu č.p. 220 v k.ú. Lhotka v České Třebové. Rozsah prací j e stanoven položkovým výkazem výměr. Veřejná zakázka řeší vybudování panelové cesty ze silničních panelů o rozměrech 300/100/15 (cm) a nosnosti 20 t (jediné vozidlo). Délka upravovaného úseku je 30 m. Bude provedeno odbagrování stávající prašné cesty do hloubky 0,2 – 0,5 m, dorovnání podkladu ze štěrkodrti 0/63, zhutnění podkladu a montáž geotextilie. Na takto upravený podklad budou do vyrovnávací drtě 4/8 uloženy silniční panely 300/100/15 (cm). Potom bude provedeno zaspárování betonovou směsí a úprava okolního terénu. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.06.2024