Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Úprava centra obce Soběšovice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují:
Vytvoření dopravního řešení a souvisejících opatření pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v řešeném úseku sil. III/4735 na průtahu zastavěným územím obce Soběšovice, které lze charakterizovat těmito body:
- Upravit nevyhovující plochy stávající točny pro autobusy tak, aby kromě své funkce bezpečného obratiště pro autobusy plnila i funkci plochy obecního náměstíčka.
- Zastávku autobusu ve směru na Havířov umístit mimo náměstí, včetně navržení nové čekárny
- Zastávku autobusu ve směru na Dolní Domaslovice ponechat na stávajícím místě a realizovat novou čekárnu
- Realizovat princip odvodnění komunikace a napojení do dešťové kanalizace, kterou bude jednak nově zatrubněný stávající rigol a jednak obnovená stávající trasa
- Realizovat nové bezpečné komunikace pro pěší a provést úpravy či výměny povrchů, které jsou v nevyhovujícím a bezpečnost chodců omezujícím stavu
- Realizovat nový mobiliář a prvky bezpečnosti u komunikací
- Realizovat návaznosti na inženýrské sítě – vedení NN a VO.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.05.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 05.06.2019 (15:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.