Veřená zakázka

Upgrade síťových prvků společného housingu ERP SAP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
32420000-3 - Síťová zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající hardwarové infrastruktury pro provoz společného housingu ERP SAP pěti vysokých škol – Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Předmětem plnění veřejné zakázky:
a) je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění sady agregačních směrovacích síťových prvků, vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dopravy do místa plnění a zajištění záručního servisu a technické podpory po dobu záruky a propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele;
b) jsou rovněž veškeré optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro instalaci dodávaných prvků dovnitř stávajících datových rozvaděčů a ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace všech dodaných síťových prvků, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti. Nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní se stávající počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci;
c) je úklid a odvoz všech obalů z místa plnění a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UPOL“) uzavřel ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 07. 06. 2022 Smlouvu o společném zadávání mezi Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, Janáčkova akademie múzických umění se sídlem: Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČO: 62156462 (dále jen „JAMU“), Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, IČO: 62156489 (dále jen „MENDELU“), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO: 70883521 (dále jen „UTB“), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, IČO: 61989100 (dále jen „VŠB-TUO“) (společně dále jen „VVŠ“), a to za účelem společného postupu při zadávání této veřejné zakázky.
K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky je ve Smlouvě o společném zadávání výslovně zmocněna Univerzita Palackého v Olomouci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.08.2022