Veřená zakázka

Upgrade a generační obměna externí firewallové soustavy

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72250000-2 - Systémové a podpůrné služby
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je generační obměna externích firewalových soustav zadavatele. Součástí plnění bude primárně projektová dokumentace, řešení implementace do prostředí MPSV ČR, dodávka potřebného HW a SW včetně implementace dle schválené projektové dokumentace, migrace stávajících pravidel z původního řešení na nově dodané řešení, zajištění maintenance výrobce na dobu 3 let a vytvoření provozní a bezpečnostní dokumentace. Předmět veřejné zakázky a podmínky jeho plnění, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, jsou dále blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Závazný vzor Smlouvy“ a jejich přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2022