Veřená zakázka

ÚPB OHSP - Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213000-3 - Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je provedení stavebních úprav, dodávka a instalace zařízení výtahu do budovy objednatele, v jeho sídle odboru Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, které bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Martinem Běťákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, ČKAIT 1302401, v lednu 2021, a provedení dalších úkonů, potřebných pro splnění díla, vymezených dále ve Smlouvě. Předmětem díla jsou stavební úpravy budovy občanské vybavenosti pro zřízení osobního výtahu s nosností 630 kg pro přepravu osob do 5 podlaží. Dílo musí být provedeno v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Kroměříži, stavebním úřadem č.j. 02/334/016406/662/5/2021/Lud ze dne 14. 4. 2021, právní moc dne 13. 5. 2021. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je blíže specifikován v článku II. Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 Výzvy). Vybraný dodavatel zajistí i provádění odborného autorizovaného záručního servisu výtahu a provedení roční odborné zkoušky a mimozáručního servisu a oprav, a to na základě samostatné servisní smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy (Příloha č. 2 Výzvy)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.06.2021