Veřená zakázka

ÚP v Sokolově - rekonstrukce plynové kotelny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45331110-0 - Instalace a montáž kotlů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce plynové kotelny objektu Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územního pracoviště v Sokolově, Růžové náměstí 1629, Sokolov. Stavební práce budou provedeny v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu veřejné zakázky, technicky definovaných zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby zhotovenou projekční kanceláří Michal Kvasnička, IČO: 63862921, sídlem Vratislavova 301, 397 01 Písek, zakázka č. 17/22, která je Přílohou č. 5 této Výzvy. Předmět plnění VZMR je dále vymezen podmínkami v textové části Výzvy a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb - Přílohou č. 4 této Výzvy. Práce nepodléhají stavebnímu řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.05.2022