Veřená zakázka

ÚP ÚL - Zpracování PD pro akci Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71200000-0 - Architektonické a související služby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky bude provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově, projekt reg. číslo CZ.05.01.01/XX/023_037/0003837“, a to ve stupních: Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně zajištění stavebního povolení Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) Autorský dozor (AD) k provádění stavby Záměrem zadavatele je provést energeticky úsporná opatření na objektu ÚZSVM v Litvínově a na realizaci těchto opatření využít dotaci z výzvy č. 37 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se specifickým cílem 1.1. Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů a projektu ÚZSVM registrační číslo CZ.05.01.01/XX/23_037/0003837 (viz. Výzva č. 37 Operačního programu životního prostředí). dále viz výzva a všechny přílohy!!!!

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2024