Veřená zakázka

ÚP ÚL - výkon TDS nad prováděním stavby a výkon funkce koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce střechy admin.objektu OOP Liberec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (TDS) a výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) při realizaci investiční akce „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“ podle projektové dokumentace zpracované společností Aragon Ell, s. r. o., v rozsahu daném smlouvou o dílo. Stavební část akce zahrnuje rekonstrukci 4 segmentů střechy (bez zásahu do nosných konstrukcí) včetně rekonstrukce části půdního prostoru a jeho zateplení u administrativního objektu OOP Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, stojícího na pozemku p. č. 525 v katastrálním území a obci Liberec. Předpokládaná cena stavební části díla je 14.393.743 Kč vč. DPH. Podrobná specifikace výkonu TDS a koordinátora BOZP je uvedena v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). 2. Termín plnění Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a to na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění této zakázky. Předpokládaná délka stavby je 15 měsíců. Ukončení se předpokládá do 31. 5. 2023. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). 3. Místo plnění Místem plnění této veřejné zakázky je budova sídla ÚZSVM Odloučeného pracoviště Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, Liberec. dále viz výzva a přílohy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.10.2021