Veřená zakázka

ÚP ÚL - úprava bezbariérového vstupu do prostor administrativního objektu OOP Liberec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v rozsahu potřebných pro úpravy bezbariérového vstupu do administrativního objektu OOP Liberec v souladu se zákonnými předpisy, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované firmou ELL DESIGN s.r.o., Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, IČO: 029 40 906 a v provedení dalších úkonů potřebných pro splnění díla, vymezených dále ve Smlouvě. Předmětem díla je zejména zbourání zdi vč. dalších betonových (zděných prvků), úpravy terénu (vyrovnání, podklad, zpevnění), postavení (zdění, betonování) vzpěr, bloků, dlažba, zábradlí, osvětlení – nový bezbariérový přístup, odvodnění (kanály, napojení na svod dešťových vod), oplocení, nakládka, odvoz a likvidace suti.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2021