Veřená zakázka

ÚP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. Zhotovitelem projektové dokumentace je společnost Arplan s.r.o., IČO: 27570754, se sídlem na adrese Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to i včetně ostatních a vedlejších nákladů, pokud budou v samostatném souboru (dále jen soupis prací), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Součástí této veřejné zakázky není dodávka nábytku a vybavení. V soupisu prací, dodávek a služeb proto nebude uchazeč naceňovat část č. D350 – „D350.02 Výkaz nábytku a vybavení“, stejně tak v listu Rekapitulace – „D350 Interiérové řešení“. Tato část bude předmětem samostatné zakázky a nepočítá se do celkových nákladů stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2017