Veřená zakázka

ÚP ČR – KD – Poskytování ekologických úklidových služeb

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
90910000-9 - Úklidové služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb na adrese Vrchlického 172 a Jana Roháče 1381, Kadaň. Předmět plnění je rozdělen na paušální služby, které bude zadavatel hradit dodavateli měsíčně a dále na další služby, které bude zadavatel hradit dodavateli dle jejich skutečné spotřeby. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných služeb je vymezen zejména v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu A zadávací dokumentace. Hygienické prostředky (toaletní papír, mýdlo na ruce a skládané Z-Z papírové ručníky) si bude zadavatel pořizovat sám, předmětem plnění bude pouze jejich rozmístění na sociální zařízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.07.2024