Veřená zakázka

UL038577 Ústí n.L. Sukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Ústí nad Labem, v ulici Sukova. Předmětem rekonstrukce je stávající vodovodní řad z LT 100 za PEHD DN/OD 110, dále bude rekonstruována stávající kanalizace z BE 300 a KT 300 za KT DN/ID 300 dle projektové dokumentace a závěrů výrobních výborů. Vodovodní řady i kanalizace budou uloženy v asfaltové komunikaci nebo v chodníku. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu. Rekonstrukce vodovodního řadu PEHD (DN/OD) 110 v celkové délce 133,1 m. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Rekonstrukce kanalizace KT DN/ID 300, bude provedena pouze v úseku od Š9546 (stávající) až po kanalizační přípojku k objektu čp.1141 (st.0,0701km; zbývající část stoky včetně nové revizní šachty v tomto místě již byla provedena v rámci oprav zajišťované provozovatelem). Přepojeny budou všechny domovní přípojky, uliční vpusti v řešeném úseku kanalizace (tj. od st.0,0000km po st.0,0701km). Rekonstrukce stávajících vodovodního řadu a kanalizace bude probíhat na stávajících pozemcích ve stávající trase.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.02.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.03.2023