Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

UK-LF3-Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II

Číslo ve věstníku:
Z2020-043475
Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK-3. LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky („VZT“), rekonstrukci trafostanice a instalaci aktivního hromosvodu v budově Objednatele na adrese Ruská 87, Praha 10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávající VZT včetně její doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. Součástí díla jsou dále také veškeré činnosti spojené s pracemi týkajícími se příslušné trafostanice PRE.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 15.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.