Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK – 3. LF – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky („VZT“) a rekonstrukci trafostanice vzduchotechniky („VZT“) v budově zadavatele na adrese Ruská 87, Praha 10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávající VZT včetně její doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. Součástí díla jsou dále také veškeré činnosti spojené s pracemi týkajícími se příslušné trafostanice PRE. Projektová dokumentace z května 2019 zpracovaná společností TechOrg s.r.o., IČ: 27624242, se sídlem Havlovská 1113/12, Praha 6 je přílohou č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.04.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.