Veřená zakázka

UK FTVS - Renovace výukových učeben

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS - Renovace výukových učeben“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva o dílo, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je renovace výukových učeben. Stavební práce budou spočívat zejména v provedení:
• odstranění podlahy v celé tloušťce konstrukce ve stávajících učebnách, povrchové úpravy stěn, keramických obkladů, umyvadlových koutů včetně zařizovacích předmětů, otvorů pro vzduchotechnické rozvodné potrubí, ocelových zárubní s nadsvětlíkem, otopných litinových těles včetně vedení ocelového potrubí,
• úprava výšky podlah a pokládka nových podlah (a rovněž obkladů),
• nové vnitřní rozvody elektro,
• instalace zařizovacích předmětů,
• instalace nového osvětlení.
• nové vyštukování a vymalování stěn,
• osazení nových, komorových vstupních dveří s nadsvětlíkem, jež budou splňovat požární odolnost a bezbariérovost,
• demontáž, uskladnění a montáž lamelových rolet na el. pohon na všech oknech (textilní mechanické rolety budou nahrazeny novými lamelovými roletami na elektrický pohon),
• osazení nových otopných těles s novými ocelovými rozvody,
• vytvoření akustického sádrokartonového podhledu pod stropem po obvodu místnosti, do kterého budou osazeny audio reproduktory a roletové kastlíky,
• namontování kazetového akustického podhledu uprostřed místnosti, do kterého budou osazena svítidla,
• vytvoření nového nuceného větrání,
• rozvod potrubí při stěně nad sádrokartonovým podhledem a osazení VZT jednotky s chlazením na střeše,
• Instalace indukční smyčky pro nedoslýchavé,
• Instalace vybavení technologickým řetězcem pro záznam a archivaci výuky, tzv. e-learning.
• pro nevidomé bude možné záznam prezentací pomocí technologie OCR a čtecího syntetizátoru řeči převést do audia s mluveným slovem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2021