Veřená zakázka

UK-FF - KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely

Číslo ve věstníku:
Z2021-008928
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73111000-3 - Laboratorní výzkum
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace a odborné vyhodnocení analýz pro archeologické účely expedic v Bulharsku, Severní Makedonii, Turecku a Uzbekistánu. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvanáct částí. Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou části 1 - 8 veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu plnění, technických podmínek a požadavků zadavatele je uvedena v příloze č. 1 ZD a dále v návrzích smluv obsažených v přílohách č. 2 - 9 této ZD. Části 9 - 12 veřejné zakázky budou v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadány postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě každé části veřejné zakázky. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle § 16 a násl. ZZVZ činí: 4 908 800,00 Kč bez DPH. Předpokládaná částí 1 - 8 veřejné zakázky zadávaných v tomto zadávacím řízení činí 4 169 400,00 Kč bez DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.04.2021