Veřená zakázka

UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace a odborné vyhodnocení analýz pro archeologické účely expedic v Bulharsku, Severní Makedonii,Turecku a Uzbekistánu.
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvanáct částí.
Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou části 1 - 8 veřejné zakázky.
Bližší specifikace předmětu plnění, technických podmínek a požadavků zadavatele je uvedena v příloze č. 1 ZD a dále v návrzích smluv obsažených v přílohách č. 2 - 9 této ZD.
Části 9 - 12 veřejné zakázky budou v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadány postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě každé části veřejné zakázky.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle § 16 a násl. ZZVZ činí: 4 908 800,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota částí 1 – 8 veřejné zakázky zadávaných v tomto zadávacím řízení činí 4 169 400,00 Kč bez DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021