Veřená zakázka

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi

Číslo ve věstníku:
Z2021-015011
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru stavby („TDS“) a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) při přípravě a realizaci akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11“. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: Činnosti TDS v průběhu projektové přípravy - kontrola předané PD stávajícího stavu, DSP, DPS, účast při výrobních výborech při zpracování PD Činnosti TDS v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení - dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby - kontrola průběhu zpracování a předání DSPS, zda je zpracovávána a předána dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 2 - návrh příkazní smlouvy (obchodní podmínky).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.06.2021