Veřená zakázka

Udržovací práce na mostu ev. č. 4774-2 Nošovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v provedení udržovacích prací bez zásahu do nosných konstrukcí mostu ev. č. 4774-2 v Nošovicích. Stávající nosná konstrukce
je tvořena železobetonovými nosníky „Bureš“, které jsou uloženy na betonových opěrách s rovnoběžnými křídly a s železobetonovými úložnými prahy. Úložný práh je na straně Morávky v celé délce utržený. Pravý chodník je živičným krytem, levý chodník je s povrchem z litého asfaltu. Na obou římsách je osazeno mostní zábradlí se svislou výplní a dopravní značení. Na obou stranách mostu
je pod římsami uloženo potrubí v ocelových zateplených chráničkách na ocelových konzolách.
Ve spárách nosné konstrukce jsou výkvěty s inkrustacemi, na opěře na straně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.06.2023