Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov (2021 – 2025)


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je periodická údržba veřejné zeleně na území statutárního města Ústí nad Labem – Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění je provádění správy a údržby zeleně na území statutárního města Ústí nad Labem- Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov, spočívající zejména v provádění seče travnatých ploch, údržby ostatní zeleně (řezy, střih, pletí keřů a živých plotů), úklidu spadaného listí, péči o nově vysazené stromy, výsadby zeleně (výsadba stromů, výsadba keřů, zatravňování ploch a související činnosti) a zajišťovaní čistoty v jednotlivých lokalitách. Předmětem plnění je rovněž řez a kácení stromů na daném území podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy. Řezy budou prováděny na stromech soliterních i alejních, na stromech mladých i poměrně starých. A to řezy zakládací (u stromů mladých) a zdravotní, bezpečnostní a redukční, včetně sesazovacích – na torzo (u stromů starých). Toto plnění bude prováděno zejména v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je v souladu se zněním § 35 zákona rozdělena na 5 částí: Část VZ č. 1. - Údržba zeleně: Lokalita A Část VZ č. 2. - Údržba zeleně: Lokalita B Část VZ č. 3. - Údržba zeleně: Lokalita C Část VZ č. 4. - Údržba zeleně: Cyklostezka Část VZ č. 5. - Kácení a prořezy stromů Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcových dohod, které tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 zadávací dokumentace. Nabídku je možné podat pro jednu nebo pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. Uvedené podmínky jsou shodné pro všechny části zadávacího řízení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 09.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.