Veřená zakázka

Údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany 2024 a 2025

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků
Popis:

Předmětem zakázky je:
A. Údržba silniční zeleně v MČ Brno-Tuřany s celkovou výměrou 41.149,16 m2, silniční zeleň je blíže specifikována v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Údržba silniční zeleně bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá rozsah údržby silniční zeleně nejméně 4x ročně. Součástí realizační smlouvy bude možnost zadavatele doobjednat další pokos (pokosy) v případě potřeby.
B. Výhrab listí v plochách silniční zeleně, která je blíže specifikována v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Výhrab listí bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
C. Údržba keřů v plochách silniční zeleně, tj. skupiny keřů o celkové výměře 4.789,40 m2
a 186 ks solitérních keřů, vše jak je uvedeno v příloze č. 3 a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Údržba keřů bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
D. Údržba ostatní veřejné zeleně v MČ Brno-Tuřany, tj. ploch zeleně u silniční zeleně o výměře 8.164,70 m2 (jedná se o plochy, které nesplňují zákonnou definici silniční zeleně) a ostatních plochách zeleně o výměře 31.904,04 m2 (společně dále jen jako „ostatní veřejná zeleň“). Ostatní veřejná zeleň je blíže specifikována v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Údržba ostatní veřejné zeleně bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá rozsah údržby ostatní veřejné zeleně nejméně 4x ročně. Součástí realizační smlouvy bude možnost zadavatele doobjednat další pokos (pokosy) v případě potřeby.
E. Výhrab listí v plochách ostatní veřejné zeleně, která je blíže specifikována v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Výhrab listí bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
F. Údržba keřů v plochách ostatní veřejné zeleně, tj. skupiny keřů o celkové výměře 2.186,95 m2 a 97 ks solitérních keřů, vše jak je uvedeno v příloze č. 3 a v mapovém podkladu přehledu ploch v příloze č. 5 a jeho rozšíření v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Údržba keřů bude probíhat za splnění podmínek, jak je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.02.2024