Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Údržba zámeckého parku v Praze - Komořanech


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění VZ je provedení činností, specifikované v soupisu prací. Krajinný park v těsném okolí zámku Komořany v ulici Na Šabatce byl po posledním výraznějším zásahu přibližně před deseti lety pouze základně udržován sečením a občasným odstraňováním náletových dřevin. Během tohoto období došlo k výraznému zahuštění keřového i stromového patra a zhoršení vitality některých dřevin, zabahnění rybníčků, degradaci cestní sítě a zhoršení stavu travnatých ploch. Dále je rizikem naklánění kmenů a větví stromů rostoucích ve svahu pod zámkem nad železniční trať. Navrhovaná opatření spočívají v odstranění suchých a málo vitálních keřů a stromů, odstranění náletových dřevin, zpřehlednění a zprůhlednění prostoru parku. Výchovným řezem budou ošetřeny mladé výsadby, zdravotním a v opodstatněných případech redukčním řezem budou ošetřeny stromy ohrožující provozní bezpečnost, především v blízkosti železniční tratě. Dále budou odbahněny a vyčištěny dva rybníčky ve spodní části, včetně přístupové cesty. Travnaté plochy budou v jarním období zregenerovány provzdušněním a přihnojením a v průběhu roku pravidelně sekány. Dle vývoje v průběhu roku bude případně přistoupeno k dalším pěstebním opatřením s cílem vrátit travním porostům charakter parkového trávníku. Práce a dodávky jsou podrobně popsány v soupisu prací s výkazem výměr. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na požadované služby. Náklady jsou dané vyplněným soupisem prací, jenž je závazný a neměnný co do popisu jednotlivých položek a celkového členění. Zadavatel nezaručuje plnou funkčnost matematických operací v excelových tabulkách. Zjistí-li účastník, že soupis prací neobsahuje všechny práce, materiály a výkony, které jsou nutné pro zdárné a kvalitní provedení díla, upozorní na tuto okolnost zadavatele. Přílohy (v elektronické podobě): • soupis prací s výkazem výměr • návrh smlouvy

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.