Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Údržba veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice na území statutárního města České Budějovice

Číslo ve věstníku:
Z2020-008716
Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice na území statutárního města České Budějovice. Sektor Trávníky (m2) Keřové skupiny (m2) Solitérní keře (ks) Živé ploty (bm) Sektor 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice 292 318 5 090 455 5 276 Jedná se o sektor s parkovou a doprovodnou zelení. Požadovaná komplexní údržba veřejné zeleně dle Nabídkového listu zahrnuje sečení travnatých ploch, péči o keřové výsadby spočívající v jejich odplevelování, tvarování a zmlazování, jarní a podzimní vyhrabání listí, zálivku stromů a keřů, hnojení trávníků, denní úklid všech ploch zeleně vč. likvidace odpadu, výměnu písku v pískovištích, urovnání dopadových ploch v okolí herních prvků a ostatní práce nespecifikované. Travnaté plochy jsou rozděleny na plochy se střední a vyšší intenzitou sečení (mateřské školy, základní školy). U trávníků spadajících do ploch s vyšší intenzitou sečení bude zachovávána výška porostu odpovídající pro rekreační využití. Požadovaný počet jednotlivých pracovních operací je stanoven v Nabídkovém listu. Údržba zeleně je zaměřena na stálou péči o jednotlivé prvky zeleně, tento fakt souvisí s podmínkou dostatečného počtu zaměstnanců s dostatečně výkonným strojním vybavením. Jedině tak může být splněn předpoklad rychlého a plynulého průběhu všech pracovních operací. Výše finančních nákladů na údržbu zeleně bude vycházet z jednotkových cen za jednotlivé druhy údržby a požadované pracovní operace.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 09.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 09.04.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.