Veřená zakázka

Údržba veřejné zeleně v České Lípě

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem VZ je poskytování komplexních služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. komplexní údržba veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 273/2022 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět VZ je rozdělen do tří samostatných částí dle jednotlivých obvodů(I-III). Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu část, libovolné dvě části či na všechny tři části VZ.

Na každou z částí VZ bude uzavřena rámcová smlouva o dílo s jedním dodavatelem.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty ve smyslu § 41 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2024