Veřená zakázka

Údržba pozemků mimo areály

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění sečení travnatých porostů pro rok 2022 na pozemcích ve správě DIAMO, s.p., o.z. DARKOV (lokalita ČSA, Darkov, Lazy) v k.ú.: Karviná-Doly, Doubrava u Orlové, Orlová, Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Staré Město u Karviné, Darkov a Lazy u Orlové v rozsahu 77,7 ha. Jednotlivé lokality jsou rozepsány a vykresleny v mapových podkladech v přílohách této zadávací dokumentace. Plnění zakázky je dvoufázové (lokalita „Orlová – centrum 3x“ trojfázově) strojní a ruční (malá mechanizace) sekání travnatých ploch na pozemcích (polygonech) dle mapových podkladů vč. příkopů, obsekání kolem keřů, stromů a dalších překážek, včetně mulčování. Odhad plochy k sečení ručním sečením (malou mechanizací) je 30 % z celkové plochy výše uvedených pozemků. Sečení malou mechanizací je chápáno jako použití takové techniky, se kterou bude možné pokosit i více členité pozemky, tzn. příkopy, sečení kolem stromů, keřů a jiných překážek, kolem plotů či vlastnických hranic apod. Jedná se například o ruční žací stroje rotační či strunové, ovládané při chůzi pracovníka (nesené, tlačené). Plochy k sečení nejsou závazné a mohou být po dobu platnosti smlouvy upraveny – z důvodu prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu, stavební činnosti apod. V případě navýšení toto nepřekročí 5 % z celkové výměry. Termíny jednotlivých sečí pro jednotlivé místní lokality můžou být měněny v závislosti na počasí a potřebách zadavatele. Zhotoviteli budou tyto skutečnosti sděleny v dostatečném předstihu. Zajištění sečení pozemků je zákonná povinnost vlastníka pozemků. Dle závazné vyhlášky města Karviné je každý vlastník zeleně povinen zajistit pravidelné posekání travního porostu vždy nejpozději do 31. května (první seč.), druhou seč do 31. července daného roku. Termín první seče u ostatních pozemků mimo obec Karviná je do 30. června daného roku, druhé seče do 31. srpna daného roku (podrobněji viz SoD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.05.2022