Veřená zakázka

Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. Obě tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část či na obě části veřejné zakázky.

3.2.1 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „A“ ( tj. údržba ploch veřejné zeleně)
Předmětem plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou specifikovány v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se zejména o provádění těchto prací:
a) provádění čištění a úklidu ploch veřejné zeleně, především travnaté plochy, keřové plochy, živé ploty, skupiny stromů, dále pravidelný úklid parků, jednorázový úklid parků a sídlištní zeleně po zimě, jednorázový úklid chodníků v parcích po zimě, pravidelný úklid sídlištní zeleně, vše v rozsahu zadávací dokumentace,
b) provádění sečení trávníků s dosekáním a mulčování trávníků zařazených do I., II. a III. intenzivní třídy údržby dle zadávací dokumentace,

3.2.2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „B“ ( tj. údržba prvků veřejné zeleně)

Předmětem plnění je provádění údržby prvků veřejné zeleně na území města Šumperka. Prvky veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou specifikovány v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

a) provádění údržby stávajících keřů a záhonů, provádění prořezávek stromů a náletů, provádění stříhání a tvarování živých plotů a zapojených skupin stromů, provádění zálivky,

b) provádění údržby prvků veřejné zeleně - údržba obalů (opláštění) mobilní zeleně, údržba rostlinného materiálu mobilní zeleně, a parkových příslušenství, údržba malých vodních prvků a děl (kašny, jezírka),

c) provádění provozních kontrol dětských hřišť a provádění úklidu dětských hřišť.Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2024