Veřená zakázka

Údržba a osazování technických zařízení (tabule, hraničníky) ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy (I.)“ - opakované řízení,7částí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
22000000-0 - Tiskařské výrobky a související produkty
Popis:

Údržba a osazování technických zařízení (tabule, hraničníky) ve zvláště chráněných územích v územní působnosti AOPK ČR – RP Střední Čechy sloužících k zajištění státem chráněných zájmů (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů) na níže uvedených lokalitách. Jedná se o první etapu-opakování veřejné zakázky malého rozsahu (funkční celek RP-Střední Čechy). Další části veřejné zakázky jsou zadány v samostatných zadávacích postupech. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí. Jednotlivé části jsou specifikovány dle přiložených návrhů smluv o dílo. 1. Lokalita CHKO Křivoklátsko PPK-926a/25/21 : 1) Výroba 1 ks informačního stojanu pro informační panel o CHKO Křivoklátsko dle přílohy - výkresu informačního stojanu , materiál modřín, nátěr 3x lazurovací barvou na dřevo, odstín tmavý ořech. Výroba 14 ks informačních panelů o CHKO Křivoklátsko dle dodané grafiky od AOPK ČR, rozměr 130 x 95 cm. Tisk na PVC samolepku- plnobarevný, povrchové úpravy- lícová strana matný UV, kašírováno na desku Dibond 3 mm. Na pozemku p.č. 1900/5 v k.ú. Zbiroh bude instalován nový informační stojan s informačním panelem včetně 2 x želez betonové patky. Železa do betonové patky jsou z válcovaného železa (ne z plechu), tj. úhelník 8 x 8 cm a délce 80 cm, zabetonovaný v délce 50 cm. Jamka pro beton na instalaci hraničního stojanu má rozměry 30 x 30 cm a hloubku 60 cm. Na pozemku p.č. 1769/2 v k.ú. Bratronice, p.č. 5282/56 v k.ú. Chyňava, p.č. 620/1 v k.ú. Krakovec, p.č. 199/3 a 405/6 v k.ú. Křivoklát, p.č. 95 v k.ú. Ostrovec u Terešova, p.č. 540/1 a p.č. 1515 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, p.č. 214/1 v k.ú. Přísednice, p.č. 585/4 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, p.č. 2 v k.ú. Točník, p.č. 355/7 v k.ú. Velká Buková a p.č. 912/2 v k.ú. Zbečno. Na pozemku p.č. 781/2 v k.ú. Lány bude informační stojan s informačním panelem odstraněn, včetně odstranění betonových patek se železem a zasypání vzniklých děr zeminou. Dále budou provedeny tyto práce: odstranění a ekologická likvidace 2 ks starého informačního stojanu a 15 ks starých informačních panelů, instalace 1 ks nového informačního stojanu a 14 ks nových informačních panelů. Obroušení starého laku z 26 ks železných patek a nátěr 28 ks železných patek černou antikorozní barvou. Očištění a nátěr 14 ks starých informačních stojanů a nátěr lazurovací barvou na dřevo, odstín tmavý ořech. Doprava materiálu a osob. Bude dodržena minimální tloušťka a šířka palubek na nově vyrobeném 1 ks informačním stojanu dle přílohy č.3. V rámci instalace nových informačních panelů bude provedena výroba a instalace dubových lišt podle přílohy – nákresu informačního stojanu. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole použitého materiálu informačních stojanů a to před jejich prvním nátěrem lazurovací barvou. 2) Výroba a grafické práce 1 ks informačního panelu – Panoramatického pohledu Skryje na pozemku p.č. 956/10 v k.ú. Skryje nad Berounkou, rozměr 320 cm x 40 cm. Tisk na PVC samolepku- plnobarevný, povrchové úpravy- lícová strana matný UV, kašírováno na desku Dibond 3 mm. Grafické práce budou provedeny dle požadavku AOPK ČR a v souladu s platným Grafickým manuálem AOPK ČR. Dále budou provedeny tyto práce: odstranění a ekologická likvidace 1 ks starého informačního panelu, instalace 1 ks nového informačního panelu do stávajícího kovového informačního stojanu. 3) Výroba a grafické práce 3 ks informačních panelů na NS U Eremita na pozemku p.č. 512/1 a p.č. 522/1 v k.ú. Branov, rozměr 76,5 x 58 cm. Tisk na PVC samolepku- plnobarevný, povrchové úpravy- lícová strana matný UV, kašírováno na desku Dibond 3 mm. Grafické práce budou provedeny dle požadavku AOPK ČR a v souladu s platným Grafickým manuálem AOPK ČR. Dále budou provedeny tyto práce: odstranění a ekologická likvidace 3 ks starých informačních panelů, instalace 3 ks nových informačních panelů do stávajících dřevěných informačních stojanů. Dále budou provedeny tyto práce: obroušení starého laku z 6 ks železných patek a nátěr 6 ks železných patek černou antikorozní barvou. Očištění a nátěr 3 ks starých informačních stojanů a nátěr lazurovací barvou na dřevo, odstín tmavý ořech. Doprava materiálu a osob. V rámci instalace nových informačních panelů bude provedena výroba a instalace dubových lišt podle dodaného vzoru. Práce budou uskutečněny dle následujícího postupu: 1) předložení návrhu nové grafiky jednotlivých informačních panelů – panoramatického pohledu Skryje a NS U Eremita objednateli ze strany zhotovitele k připomínkování 2) zapracování připomínek objednatele a předložení konečného grafického návrhu pro jednotlivé informační panely - Panoramatického pohledu Skryje a NS U Eremita 3) dodání celého díla. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Technická příloha PPK-926a/25/21, včetně kalkulace a mapových zákresů. 2. Lokalita CHKO Křivoklátsko PPK-927a/25/21: Oprava 29 ks hraničních stojanů CHKO Křivoklátsko, NPR Velká Pleš a PR Brdatka, včetně výroby a instalace nových hraničních stojanů v tomto rozsahu: a) CHKO Křivoklátsko č.14, výměna stojanu za nový + všechny cedule č.7, oprava betonového základu č.72, výměna stojanu + všechny cedule č.73, výřez okolí stojanu od náletu č.76, výměna stojanu za nový + všechny cedule, výřez náletu č.58, výměna stojanu za nový + všechny cedule č.71, výměna stojanu za nový + všechny cedule č.65, nový beton, železná patka, přendání stojanu + likvidace starého betonu a železné patky č.20, výměna stojanu + všechby cedule č.22, výměna stojanu + všechny cedule č.24, výměna stojanu + všechny cedule č.26, výměna stojanu + všechny cedule č.29, výměna stojanu + všechny cedule č.79, výměna stojanu + všechny cedule č.38, výměna stojanu + všechny cedule č.42, výměna stojanu + všechny cedule č.46, výměna stojanu + všechny cedule č.49, výměna stojanu + všechny cedule č.52, výměna stojanu + všechny cedule b) NPR Velká Pleš č.84, výměna stojanu + všechny cedule č.85, výměna stojanu + všechny cedule č.86, výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.88, výměna stojanu + všechny cedule č.90, výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.91, výměna stojanu + všechny cedule č.93, nová betonová patka + železo - likvidace staré č.94, výměna stojanu + všechny cedule c) PR Brdatka č.102, nová betonová patka + železo + likvidace staré + doplnění cedulí č.105, výměna stojanu + všechny cedule Železa do betonové patky jsou z válcovaného železa (ne z plechu), tj. úhelník 8 x 8 cm a délce 80 cm, zabetonovaný v délce 50 cm. Jamka pro beton na instalaci hraničního stojanu má rozměry 30 x 30 cm a hloubku 60 cm. Hraniční stojany jsou celé vyrobeny z modřínového dřeva podle vzorů (vzor pro CHKO, vzor pro NPR a PR) uskladněných na adrese: Zbečno č.p.5, 270 24 Zbečno. Hraniční stojan pro CHKO Křivoklátsko je přidělán do železa 4 ks šroubů min. M10 s plochou podložkou a maticí. Hraniční stojan pro NPR Velká Pleš a PR Brdatka je přidělán do železa 2 ks šroubů min. M10 s plochou podložkou a maticí. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Technická příloha PPK-927a/25/21, včetně kalkulace a mapových zákresů. 3. Lokalita CHKO Křivoklátsko PPK-928a/25/21 Oprava 32 ks hraničních stojanů NPR Vůznice, PP Skryjsko-týřovické kambrium, PR Nezabudické skály, PR Dubensko, PR Čertova skála, včetně výroby a instalace nových hraničních stojanů v tomto rozsahu: a) NPR Vůznice č.1 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.2 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.3 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.4, výměna stojanu + všechny cedule č.5 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.6 výměna stojanu + všechny cedule č.7 výměna stojanu + všechny cedule č.8 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.164 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí b) PP Skryjsko-týřovické kambrium č.74 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.75 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.76 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.77 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.78 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí, výřez křovin okolo stojanu v délce 1,5 m č.79 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.80 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.81 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.82 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí c) PR Nezabudické skály č.20 nová betonová patka + železo + likvidace staré + doplnění cedulí, očištění a nátěr stojanu č.21 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.22 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.23 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.24 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré č.25 výměna stojanu + všechny cedule, přebetonování patky d) PR Dubensko č.109 výměna stojanu + všechny cedule, přebetonování patky č.110 výměna stojanu + všechny cedule č.111 výměna stojanu + všechny cedule č.142 výměna stojanu + všechny cedule, nová betonová patka + železo + likvidace staré e) PR Čertova skála č.26 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.27 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.28 odkopání patky, očištění a nátěr stojanu, utáhnutí matek, příp. přidělání chybějících smaltovaných cedulí č.29 výměna stojanu + všechny cedule Železa do betonové patky jsou z válcovaného železa (ne z plechu), tj. úhelník 8 x 8 cm a délce 80 cm, zabetonovaný v délce 50 cm. Jamka pro beton na instalaci hraničního stojanu má rozměry 30 x 30 cm a hloubku 60 cm. Hraniční stojany jsou celé vyrobeny z modřínového dřeva podle vzoru (vzor pro NPR, PR a PP) uskladněného na adrese: Zbečno č.p.5, 270 24 Zbečno. Bude proveden 1 x nátěr starého hraničního stojanu a 3 x nového hraničního stojanu lazurovací barvou na dřevo, odstín tmavý ořech. Hraniční stojan pro NPR, PR a PP je přidělán do železa 2 ks šroubů min. M10 s plochou podložkou a maticí. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Technická příloha PPK-928a/25/21, včetně kalkulace a mapových zákresů. 4. Lokalita CHKO Křivoklátsko PPK-929a/25/21 Oprava návštěvnické infrastruktury na Naučné stezce u Eremita a informační panel Mravenci a) oprava kovových štítků k označení dřevin na naučné stezce, pozemek p.č. 512/1 a 522/1 v k.ú. Branov. V rámci smlouvy budou uskutečněny tyto práce: odkopání a očištění 35 ks štítků od suti, nátěr zelenou a červenou emailovou barvou, b) úprava pěšiny Naučné stezky U Eremita, pozemek p.č. 512/1 v k.ú. Branov. V rámci smlouvy budou uskutečněny tyto práce: odkopání sesutého materiálu, přesun na vnější hranu pěšiny v celkové délce 150 bm a šířce 1 bm, očištění klenutého mostku, jednodílné lávky a dvoudílné lávky v PR U Eremita od sesutého materiálu. c) odstranění a ekologická likvidace 1 ks informačního stojanu a 1 ks informačního panelu Mravenci na pozemku p.č.206/1 v k.ú. Velká Buková. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Technická příloha PPK-929a/25/21, včetně kalkulace a mapových zákresů. 5. Lokalita CHKO Český kras PPK-1039a/25/21 Obnova 16 ks informačních cedulí (NI) o CHKO Český kras v obcích, tj. vytištění, adjustace a instalace informačních panelů formátu 80 x 105 cm na stávající stojany v obcích Černošice, Hlásná Třebaň, Chýnice, Karlík, Koněprusy, Korno, Kosoř, Liteň, Loděnice, Mořina, Nesvačily, Radotín, Roblín, Srbsko, Suchomasty a v lomu Alkazar u Hostimi. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1039a/25/21. 6. Lokalita CHKO Český kras PPK-1042a/25/21 Opravy hraničního značení ZCHÚ v CHKO Český kras. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1042a/25/21. 7. Lokalita CHKO Brdy PPK-1057a/25/21 Výroba 5 ks dřevěných stojanů k označení památných stromů na území CHKO Brdy (Alej na Záběhlé, Buk v Teslínech, Jedle pod Okrouhlíkem, Dub u Valdeka) a jejich instalace v terénu, včetně instalace smaltových tabulek dodaných objednatelem. Práce budou provedeny dle projektu Hraničník MZCHÚ (zpracovala Alena Hlaváčová v říjnu 2013) s odchylkami, uvedenými v Příloze 1. Pro Buk v Teslínech dílo zahrnuje rovněž výrobu 1 ks dodatkové infotabulky z materiálu dibond tloušťky 3 mm, vzor "Pád stromu" dle grafického manuálu AOPK ČR (podklady dodá objednatel), a její instalaci na dřevěný stojan podle pokynů objednatele. Přesné umístění stojanů v terénu bude domluveno se zadavatelem přímo na místě. Podrobná specifikace díla je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-1057a/25/21 a v příloze č. 2 projekt Hraničník MZCHÚ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2021