Veřená zakázka

Tvorba metodiky inovativního vývoje informačních systémů na základě veřejné zakázky a související poradenství

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
ITPoradenské, právní a tlumočnické služby
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72227000-2 - Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení
Popis:

Veřejná zakázka je vyhlašována v návaznosti na veřejnou zakázku VZ0125322: Sdílený informační systém TA ČR - etapa 2, která má být tvořena až 30 dodavateli, a jejímž cílem je vytvoření Informačního systému pro řízení projektů VaV. Pro účely administrace průběhu uvedené veřejné zakázky formou výzev na základě uvedené rámcové dohody je nutné jednak zajistit odborné, právně-technické, poradenství, a jednak je vhodné použité postupy a zkušenosti shrnout do návrhu „metodiky“, kterou by TA ČR zveřejnil pro další použití. Poradenství je velmi specifické – jsou třeba právní zkušenosti s praktickým použitím inovativních druhů veřejných zakázek a současně znalosti a zkušenosti s vývojem IT systémů včetně právních provazeb v oblasti licencí apod.. Záměrem je získat odborníka či odborníky, kteří budou prostřednictvím pravidelných konzultací zajišťovat: 1. odbornou pomoc ve vztahu k inovativnímu zadávání veřejných zakázek prostřednictvím minitendrů podle uvedené rámcové dohody k zakázce Sdílený informační systém TA ČR, a to zejména návrhu struktury jednotlivých výzev, kontrolou jejich věcného obsahu z pohledu srozumitelnosti a provázanosti, návrhu smluvních a technických podmínek jednotlivých plnění a souvisejících konzultací spojených s cílem rámcové dohody; a 2. vytvoření metodiky , která ve vztahu k uvedené rámcové dohodě k zakázce Sdílený informační systém TA ČR a jejímu navrženému inovativnímu přístupu zobecní pravidla a postupy pro vývoj informačních systémů (IS) prostřednictvím rámcové dohody s více účastníky a bude sloužit jako východisko pro zahájení konzultací či sdílení zkušeností s ostatními orgány veřejné správy. Předpokládáme, že rozsah konzultací bude nejméně 75 hodin měsíčně a plnění bude probíhat až 36 měsíců. Metodika vznikne postupně v průběhu konzultací a s reflexí příkladů dobré praxe vzešlé z jednotlivých plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.11.2021