Veřená zakázka

Tuchoměřice – Propojovací chodník Ulice Ke Kopanině

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Jedná o novostavbu komunikace a zpevněných ploch. Řešené území se nachází na jižním okraji obce Tuchoměřice podél jihozápadní hrany komunikace ulice Ke Kopanině. Z morfologického hlediska má řešené území tvarově jednoduchý a mírně vydutý tvar terénu. Konfigurace terénu je mírně skloněna ve směru od konce úpravy (okružní křižovatky) do obytného území obce.

Navržená stavba je trasována především na pozemcích KSÚS na silničním pozemku silnice III/0072 v úseku provozního stačení cca km 0,850 – 0,980; úsek hranice zastavěného území obce obytnými domy – stávající okružní křižovatka u začátku objektů pro výrobu.

Stavba je navržena převážně s dlážděným kamenným krytem, barevnost bude odpovídat požadavkům nevidomých a slabozrakých ve smyslu kontrastu barevnosti, obecně jsou zvoleny barvy světlých odstínů. Materiálové provedení celkově navazuje na materiály, které se daném místě již využívají.

Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 a příloze č. 6 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.06.2024