Veřená zakázka

TT Divoká Šárka-Sídliště Na Dědině-Výběr zhotovitele

Číslo ve věstníku:
Z2021-034956
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové trati Divoká Šárka-Sídliště Na Dědině (dále jen „stavba“), tedy zejména: a) přípravné práce; b) výstavba tramvajové trati včetně zastávek a vozovek; dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, z data 07/2021 Součástí plnění je dopracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a přidružené činnosti (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv, průkazů způsobilosti a dalších specifikovaných dokladů, apod.). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele při obstarání povolení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu. Blíže viz Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.11.2021