Veřená zakázka

Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě – DSP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb:
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro vydání rozhodnutí o povolení a umístění stavby včetně průzkumů a zaměření nutných pro zpracování projektové dokumentace a vypracování rámcového oceněného soupisu prací a dodávek.
- Zajištění Inženýrské činnosti zahrnující zajištění souhlasných závazných stanovisek DOSS, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby na stavební úřad a zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění a povolení stavby.
- Vypracování Libreta expozic zahrnující grafický a vizuální manuál, výkresy expozičních prvků s technickou specifikací a odhad nákladů realizace expozic.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0231.

Kód a název komodity v číselníku NIPEZ:
71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby
71222000-0 Architektonické služby pro venkovní prostory

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.08.2024