Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Tlumačov - kácení topolů


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Tlumačov na Moravě, obec Tlumačov, okres Zlín, ORP Otrokovice – pokácení 13 kusů topolu kanadského výhradně s postupným spouštěním koruny a kmene a dále na dalších 6 ks topolů bude proveden hluboký redukční řez se snížením výšky stromů na cca 15 m pouze formou s postupným spouštěním koruny a kmene. Následně bude provedena ekologická likvidace dřevní hmoty ze všech 19 ks stromů včetně vysbíraných, napadaných větví z průtočného profilu HOZ a vzniklého dřevního odpadu na přilehlých pozemcích vzniklých při realizaci, v souladu se zákonem o odpadech č 185/2001 Sb. Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů bude odkoupena, zpracována a odvezena zhotovitelem dle domluveného časového harmonogramu. Pařezy budou ponechány na místě a budou chemicky ošetřeny proti zarůstání. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,310 km v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.
Součástí zakázky je i prodej využitelné dřevní hmoty pocházející z pozemku p.č. KN 3210 v k.ú. Tlumačov na Moravě v příslušnosti hospodařit SPÚ vybranému zhotoviteli.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.