Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Tiskařské služby VŠB-TUO


Kategorie

Tisk a literatura

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je realizace tisku pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat drobný tisk podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace v průběhu realizace projektů či vlastních provozních potřeb, s objemem plnění jednotlivých požadavků (dílčích objednávek) maximálně 10 000 Kč bez DPH. Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je popsána v příloze g) této výzvy, jež tvoří současně přílohu č. 1 rámcové smlouvy o dílo, vše shodně označeno jako příloha g) Příloha č.1RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky.
Součástí polygrafických prací a drobného tisku je doprava výrobků na adresy uvedené v rámcové smlouvě o dílo.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.09.2020 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.