Veřená zakázka

Tisk, zpracování a distribuce adresných listovních zásilek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • zabezpečení spotřebního materiálu (papíry, formuláře, obálky), • tisk včetně papíru – tisk poštovních poukázek (typ A růžová) z předaných datových souborů, s 8 palcovou bílou alonží (tj. formát A4), opatřených čárovým kódem CODE 39 a obálek s okénkem, • dodání obálek, • kompletace zásilek (vložení listu adresovaného dokumentu do papírové bílé obálky s okénkem a její uzavření, • třídění a svazkování obálek • expediční služby (hromadné podání zkompletovaných zásilek formou adresné listovní zásilky). doručení adresných listovních zásilek do domovních schránek. Za zakázku se jedná o cca 92 500 ks zásilek ročně Podklady pro tisk poštovních poukázek budou předány v elektronické podobě formou datových souborů (formát TXT) ze software na evidenci poplatků „VERA“. Datové soubory budou zazipovány a opatřeny heslem. Před jejich tiskem provede dodavatel korekturu dat, aby byla zadavatelem formou elektronického náhledu zkontrolována faktická správnost a grafická podoba tiskoviny, její formát a barevnost. Následně budou poštovní poukázky (/typ A) tištěny ve formátu A4 s 8 palcovou bílou alonží a musí být opatřeny čárovým kódem CODE 39. V rámci kompletace budou poštovní poukázky vloženy do bílé papírové obálky s okénkem, v průhledu bude vidět adresa na poukázce, obálky budou uzavřeny a následně expedovány formou adresné listovní zásilky. Obálka bude označena zadavatelem jakožto odesílatelem. Dodavatel se zavazuje vyexpedovat poštovní poukázky do 7 dnů od předání dat. Dodavatel garantuje doručení adresných listovních zásilek do domovních schránek. Smlouva uzavřená na základě tohoto zadávacího řízení obsahuje závazek dodavatele zachovávat povinnost mlčenlivosti o skutečnostech podle § 52 odst.1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, stejně jak závazek dodavatele dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.12.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.02.2023