Veřená zakázka

Tisk publikace Pražský hrad - srdce českého státu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79800000-2 - Tiskařské a související služby
Popis:

Předmětem zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele dílo, tj. výrobu a tisk publikace „Pražský hrad srdce českého státu“ a to ve specifikaci a množství uvedených v příloze této Písemné výzvy, včetně jejich dodání do sídla zadavatele (Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1). Bude-li tato Písemná výzva včetně jejích příloh obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dodavatel je povinen při své činnosti v areálu Pražského hradu respektovat a přizpůsobit se veškerým požadavkům zadavatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. Zadavatel dále klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti poskytovaných služeb vzhledem k významu předmětu této veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2022