Veřená zakázka

Tisk metodických příruček

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
79810000-5 - Tiskařské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je realizace tisku metodických příruček.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat tisk podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je popsána v příloze e) této výzvy, jež tvoří současně přílohu č. 1 rámcové smlouvy o dílo, vše shodně označeno jako příloha e) Příloha č.1RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky.
Součástí polygrafických prací a tisku je doprava výrobků na adresy uvedené v rámcové smlouvě o dílo.
Dodavatel je povinen poskytnout po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo služby splňující minimální technické parametry uvedené v příloze g) příloha č. 1 RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2022