Veřená zakázka

Těžby a související lesnické práce na LHC Městské lesy Plzeň 2022 - 2023

Číslo ve věstníku:
Z2022-016063
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. zákona s více dodavateli (min. dva pro každou část veřejné zakázky) za účelem poskytování služeb, jež spočívají v těžbách a ostatních lesnických činnostech (přiblížení, zalesňování, ožin, nakládání s klestem, výroba oplocenek). Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na aktuální potřebě zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně. Na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Všechny podmínky plnění veřejných zakázek na jednotlivé části jsou obsaženy v rámcové smlouvě. Zakázka je členěna na části. Části zakázky, pro které bude uzavřena rámcová dohoda, jsou podrobně specifikovány v technologických listech, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace a přílohou rámcové smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2022