Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

TERMINÁL PRAHA VÝCHOD


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Brna.
Detailní popis Zadání a předmětu Soutěže je uveden v Zadání (P01). Řešené území je znázorněno v příloze P03 Soutěžních podmínek.
/
The subject-matter of the Competition consists in drawing up an architectural and urbanistic design for the purposes of future construction of a new railway terminal Prague East that will form a part of the first high-speed railway section in the Czech Republic. The Terminal will serve as a transfer hub between the HSR Prague - Brno and the HSR Prague - Hradec Králové and, at the same time, as a P+R point for Prague and Brno commuters.
A detailed description of the Competition specifications and subject-matter is given in the Competition Brief (annex P01). The concerned area is marked in annex P03 to the Competition Terms and Conditions.

Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí otevřené řízení jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.11.2020 (17:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.