Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění soc. začleňování 2. část Průřezový výzkum Azylové domy a pobyt. soc. služby jako součást systému soc. bydlení vč. 3 tematických výzkumů

Číslo ve věstníku:
Z2019-018954
Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veř. zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti nastavení doprovodných sociálních služeb vzhledem ke struktuře klientů, popis mechanismů migrace mezi azylovými domy, ubytovnami nebo dalšími pobytovými službami či institucemi a posouzení vlivu pobytu v azylových domech na rodinnou situaci klientů. Výsledky šetření umožní zhodnocení dopadů služby azylových domů na klienty a na stabilizaci jejich bydlení (v kontextu bytové problematiky na místní i celostátní úrovni) a následně efektivnější zacílení intervencí a lokálních politik na konkrétní pomoc azylovým domům a jejich klientům. Bližší podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou popsány ve vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.06.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 10.07.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.