Veřená zakázka

Technologie odsávání včetně rekuperace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39714110-4 - Odsávací ventilátory,
42514310-8 - Vzduchové filtry
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem projektu, jehož účelem je optimalizaci spotřeby elektrické energie a nákladů na vytápění ve výrobních objektech včetně zlepšení hygienických podmínek zaměstnanců na pracovištích.
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové technologie odsávání včetně rekuperace pořizované za účelem úspory energie. Účelem instalace nové technologie je zejména snížení celkových nákladů na vytápění, snížení koncentrace tuhých a plynných emisí pod přípustné hygienické limity a zároveň sekundárně bránit v znečišťování životního prostředí v objektu výrobní haly zadavatele. Technologické řešení je rozděleno do pěti okruhů tvořící jeden celek. Předmět plnění je popsán technickou zprávou a soupisem materiálu, jenž tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Zakázka není rozdělena na části, tj. dle názvosloví poskytovatele dotace zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.12.2022