Veřená zakázka

Technický dozor stavebníka - Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) – I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71315400-3 - Stavební dozor
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) – I. etapa, v rozsahu dle návrhu příkazní smlouvy (příloha č. 1 ZD). Předmětem stavby jsou zejména stavební práce a dále dodávky a služby podle projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) v bloku „A“ v 1. PP a 5. NP, bloku „B“ v 1. PP až 5. NP a jejich spojovacím krčku, a také ve vybraných prostorách stávajícího objektu občanské vybavenosti na ul. Karla Čapka 114/10, Jeseník. Provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívá v odstranění konstrukcí s obsahem azbestu, v úpravách dispozic, mj. i v souvislosti se změnou užívání stávajících přízemních prostorů nově využívaných jako garáž, rekonstrukci povrchů a rekonstrukci technického zařízení stavby (zdravotně technická instalace, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektroinstalace, elektronická komunikace), ve výměně vnitřních dveří, ve službách spojených s vyklizením a stěhováním a dále v dodávce včetně montáže kuchyňských linek, archivních regálů a sanitárních zařizovacích předmětů ve stávajícím objektu občanské vybavenosti na ul. Karla Čapka 1147/10. Realizace díla bude probíhat za provozu v objektu po jednotlivých patrech. Součástí díla jsou i služby spojené se stěhováním uživatelů do náhradních prostor po dobu rekonstrukce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.06.2024