Veřená zakázka

Technický a stavební dozor stavebníka a inženýrská činnost ke kolaudaci stavby „Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71520000-9 - Stavební dohled
Popis:

Předmětem VZ je výkon technického a stavebního dozoru stavebníka (dále jen TDS) a inženýrská činnost ke kolaudaci stavby. Předpokládaný termín zahájení plnění této VZ je podmíněn zadáním VZ na stavební práce s názvem „Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD“. Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby právě probíhá. Předání a převzetí staveniště a zároveň předpokládaný termín zahájení plnění zakázky na zhotovitele stavby je plánován do 14 dnů od písemné výzvy zadavatele. V době vypsání zadávacího řízení na TDS zadavatel předpoklá předání staveniště v 07/2024. Předpokládaná doba realizace stavby činí maximálně 24 měsíců. Činnost TDS bude prováděna po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.04.2024