Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024

Číslo ve věstníku:
Z2020-030979
Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické službyProjekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD), k nimž vykonává objednatel práva vlastníka. Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy technickobezpečnostního dohledu pro jednotlivá VD a Smlouvou o dílo

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 14.10.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.